Chân Trời Tím    Trần Thiện Thanh
(C) Slowrock-1  62
Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím
Nghe gió êm qua trái tim từng hoàng hôn
Anh chỉ muốn duyên t́nh hai chúng ta
Như ánh sao cao vút cao xa trần gian


Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím
Gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu
Xin không thiếu trăng vàng trên tóc em
khi ánh sao trời đầy mắt người yêu


Anh v́ lửa khói quê hương
Đường hun hút biên cương
Một ḿnh ngắm trăng suông
Anh về bên ấy thương mong
Từng chiều rớt bên sông
Em có mơ ǵ không?


Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím
Nghe đáy tim mơ ước khi ta tṛn đôi
Xin yêu ái muôn đời không lẻ loi
Như sắc mây chân trời tím chiều rơi


Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím
Mơ chúng ta in bóng trên chân trời xa
Nhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau
Anh với em không hề đến gần nhau