Chị Ti         Trọng Đi

Thế l chị ơi, rụng bng hoa gạo
hay, trời khng nn gi cho ngy chị sinh
Ngy chị sinh, trời cho lm thơ
Cho nt buồn vui bốn ma trăn trở
Cho lm cu ht để người l lơi
Ngy chị sinh, trời cho lm thơ
Vấn vương với sợi tơ trời
Tnh ring bỏ chợ
Tnh người đa đoan.


(Repeat * three times)