Chị Tôi    Trọng Đài

Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo
Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lư lơi
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Vấn vương với sợi tơ trời
T́nh riêng bỏ chợ
T́nh người đa đoan


(Repeat * three times)