Chiếc o B Ba    Trần Thiện Thanh

Chiếc o b ba trn ging sng thăm thẳm
Thấp thong con xuồng b nhỏ lướt mong manh
Nn l đội nghing tc di con nước đổ
Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngn đời


Nhớ chiếc xuồng xưa năm no trn bến cũ
Thương lắm cu h ku gọi khch sang sng
o trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi
Người thương ơi em vẫn đợi chờ


Đẹp qu qu hương hm nay đẹp v ngần
Về Sc Trăng một ngy ca điệu lm thn
Đn n chao nghing xn xao ma la nhiều
Về bến Ninh Kiều thấy nng đợi người yu


Em xinh tươi trong chiếc o b ba
Em đi mau kẻo trễ chuyến ph đm
Qua bến Bắc Cần Thơ


Nhớ kỷ niệm xưa nng xuồng đm trăng tỏ
Em gi Ninh Kiều tc di chấm lưng thon
Đất nước mnh đy dẫu xuồng ghe b bỏng
M khng thi nhớ thương nn đầy vơi


Dẫu qua đy một lần ni sao cho vừa lng
Ni sao cho vừa thương