Chiếc L Thu Phai    Trịnh Cng Sơn
(D) Rumba  95
Về đy đứng ngồi đường xa qu ngại
Để lng theo cht nắng bn ngoi
Ma xun qu vội mười năm tắm gội
Giật mnh i chiếc l thu phai


ĐK1:
Người đu mất người đời ti ngốc dại
Tự lm kh ho ti đy
Chiều hm thức dậy ngồi m tc di
Chập chờn lau trắng trong tay


Về thu xếp lại ngy trong nếp ngy
Vội vng thm những lc yu người
Cuồng phong cnh mỏi về bn ni đợi
Ngậm ngi i đ cũng thương thay


ĐK2:
Nằm nghe giữa trời gin vang tiếng cười
Điệu kn ai buốt trong ti
Mi hương phấn người một hm nhớ lại
Hẹn ngy sau sẽ mua vui