Chiến Sĩ V Danh       Phạm Duy

Mờ trong bng chiều
Một đon qun thấp thong
Ni cy rừng
Lắng tiếng nghe hnh dng
Của người anh hng
Lạnh lng theo trống dồn
Trn khu đồi nương
Im trong chiều bung

Ra bin khu trong một chiều sương m u
m thầm chen khi m
Bao oan khin đang về đy h với gi
L hồn người Nam nhớ th

Khi ra đi đ quyết ch nui căm hờn
Mun lời thing cn vang
Hồn quật cường
Cn mang đến pht chiến thắng
Sầu hận đời lấp tan

Gươm anh linh đ bao lần vấy mu
Cn xc xy thnh thời gian luống v tnh
Rừng trầm phai sắc
Thấp thong tn canh
Hỡi người chiến sĩ v danh