Chiều Đng Matxcova      Ph Quang
(Fm) Bossa Nova 120 / 16-Beat / Soft Surf 65 / Cha Cha Cha 125
Từng bng tuyết nhẹ rơi 1 2
Một chiều đng gi trắng trong lng ti
1 2 3
Niềm c đơn lẻ loi
1 2
Khi chiều trm ln bng em nhỏ nhoi
1 2 3
Về đu hỡi người ơi
1 2
Để hng bạch dương xt xa chờ mong
1 2
Cnh chim chiều đng
1 lặng lẽ m thầm 1 2 3

Xin em, xin em, xin em thm một lần nữa 1
D vẫn biết mai l gi từ
1 2 3
Mai đy khi trong xa xi, trong niềm thương nhớ
Cn đu nữa những pht giy ny
1 2 3
Xin em, xin em, xin em thm một lần nữa
1
D vẫn biết mai l gi từ
1 2 3
Mai đy khi trong xa xi, xin người hy nhớ
  0
Dẫu tnh yu l những cơn mơ
1 2 3

Xin em, xin em, xin em thm một lần nữa 1
D vẫn biết mai l gi từ
1 2 3
Mai đy khi trong xa xi, trong niềm thương nhớ
Cn đu nữa những pht giy ny
1 2 3
Xin em, xin em, xin em thm một lần nữa
1
D vẫn biết mai l gi từ
1 2 3
Mai đy khi trong xa xi, xin người hy nhớ
  0
Dẫu tnh yu
| l những | cơn mơ 1 2 3