Chiều Lng Em    Trc Phương
(F) Cha Cha Cha  124
Qu em nắng vng nhạt c thn
Vi my trắng dật dờ nơi cuối trời
Bng khung tiếng h qua xm vắng
Khi lam buồn như muốn ngừng thời gian.


Một chiều anh mới đến
bng dừa nghing gi ru thềm.
Tm về đi cnh mầu
mắt em nhn ni ngn cu.
Nhớ mi mấy tnh của mẹ qu nu sồng
của người em mơ mộng,
V chiều vng ngt mnh mng
l chiều ấy sang sng em chờ trng.


Anh ơi nhớ về thăm thn xưa,
Để nghe tiếng ngọt ngo ru bng dừa
Xa xi bước người anh lữ thứ
Nhớ thương hoi cu ht chiều lng em.

----------------------------------------
Qu [G] em nắng vng nhạt c thn
Vi my [C] trắng dật dờ nơi cuối [G] trời
Bng [Am] khung tiếng h qua xm [Em] vắng
Khi lam [D] buồn như muốn ngừng thời [G] gian.

Một chiều anh [C] mới đến
Bng dừa nghing gi [G] ru thềm
Tm về đi [D] cnh mầu
Mắt em nhn ni ngn [G] cu
Nhớ mi mối [Bm] tnh của mẹ [G] qu nu [C] sng
Của người em mơ [G] mộng
[Bm] chiều vng ngt mnh [C] mng
L chiều ngy [Am] ấy sang [D] sng em chờ [G] trng.

Anh [G] ơi nhớ về thăm thn xưa
Để nghe [C] tiếng ngọt ngo ru bng [G] dừa
Xa [Am] xi bước người anh lữ [Em] thứ
Nhớ thương [D] hoi cu ht chiều lng [G] em.