Chiều Một Ḿnh Qua Phố    Trịnh Công Sơn

Chiều một ḿnh qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên
Mà một loài hoa chợt tím
Chiều một ḿnh qua phố


Âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đă mềm
Gọi buồn cho ḿnh nhớ tên


Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho ḿnh c̣n nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay rời
Nghe buồn ghé môi sầu
Ngày nào ḿnh c̣n có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau
Xin người biết đau


Chiều một ḿnh qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Gió ơi gió ơi bay lên
Để bụi đường cay ḷng mắt
Chiều một ḿnh qua phố


Âm thầm nhớ nhớ tên em
Áo xưa chưa quen phong trần
Đợi mùa thu vàng áo thêm