Chờ Đng      Ngn Giang
(Ab) (Ab) Slow Rock  72
Em ơi! c phải ngoi trời đang mưa ?
Em ơi! c phải trời đ sang đng ?
Ma đng gi băng anh đang chờ
Ma đng i n anh đang tm
Tm mu o cưới cho em...


hay, mắt ngọc lại buồn hay sao ?
Khi anh đ nguyện một đời yu em
D cho nt son mi phai mờ
D cho mắt xanh kia hững hờ
V d năm thng phi pha


DK Ta quen biết nhau ... Khi tn xun
Ta yu thiết tha ... Khi h sang
V khi thu đến anh gom nh sao
Cho đm đm kết thnh vương miện
Để ma đng đm cưới đi mnh


Em ơi! xch lại thật gần bn anh..
Cho anh xiết chặt nụ cười xinh xinh
Từ đy những đm trăng thanh đầy
Mnh khng lẻ loi khng u sầu
Nguyện cầu ta mi bn nhau