Chờ Đng      Trần Thiện Thanh
(C) 6-8 Slow Rock 65 / (Ab) (Ab) Slow Rock  72
Em ơi c [G7] phải ngoi trời [C] đang mưa
[F] Em ơi c phải trời đ [Em] sang đng
[Am] Ma đng gi [Dm] băng anh đang [F] chờ
Ma đng i [Em] n anh đang [G] tm
Tm [C] mu o cưới cho [Bb] em


hay, mắt [G7] ngọc lại buồn [C] hay sao
[F] Khi ta đ nguyện một đời [Em] bn nhau
[Am] D cho nt [Dm] son mi phai [F] mờ
D cho mắt [Em] xanh kia hững [G] hờ
V [G7] d năm thng [C] phi pha


Ta quen biết [Em] nhau khi [F] tn xun
Ta yu thiết [C] tha khi [Am] h sang
V khi thu [C] đến em gom nh [Em] sao
Cho đm [Dm] đm kết thnh vương [G7] miện
Để ma đng đm cưới [C] đi mnh [F][C]


Em ơi xch [G7] lại thật gần [C] bn anh
[F] Cho em xiết chặt nụ cười [Em] xinh xinh
[Am] Từ đy những [Dm] đm trăng thanh [F] đầy
Mnh khng lẻ [Em] loi khng u [G] sầu
Nguyện [G7] cầu ta mi [C] bn nhau [F][C]