Cho Một Người Vừa Nằm Xuống   Trịnh Công Sơn
(Am) 6-8 Slow Rock-1  65
Anh nằm xuống sau một lần đă đến đây
Đă vui chơi trong cuộc đời nầy
Đă bay cao trong ṿm trời đầy
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!


Anh nằm xuống cho hận thù vào lăng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
Rồi từ đó, trong trời rộng, đă vắng anh
Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ t́nh
Nơi đây một lần, nh́n anh đến những xót xa đành nói cùng hư không!


Bạn bè c̣n đó anh biết không Anh?
Người t́nh c̣n đó anh nhớ không anh?
Vườn cỏ c̣n xanh, mặt trời c̣n lên
Khi bóng anh như cánh chim ch́m xuống


Vùng trời nào đó anh đă bay qua?
Chỉ c̣n lại đây những sáng bao la
Người t́nh rồi quên bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm những dấu chân người cũng bụi mờ


Anh nằm xuống như một lần vào viễn du
Đứa con xưa đă t́m về nhà
Đất hoang vu khép lại hẹn ḥ
Người thành phố trong một ngày đă nhắc tên
Những sớm mai lửa đạn
những máu xương chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống
thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang