Cho Người Tnh Lỡ    Sng tc: Hong Nguyn

Khc m chi, yu thương qua rồi
Than m chi, c ngăn được xt xa
Tiếc m chi, những pht bn người
Thương m chi, nhắc chi chuyện đ qua


Anh giờ đy như l chim
R rời cnh biết bay phương trời no
Em giờ đy như cnh hoa
Trt tả tơi đn đưa ngọn gi no


Mnh no ngờ, tnh rơi như l rơi
Người tnh đầy, vng tay m qu lơi
Để giờ ny một người khc đm thu,
Một người nn cơn đau nghe mưa m ci đầu


Thế l hết, nước tri qua cầu
Đ chm su những thnh ngy đắm m
Thi đnh qun, những tiếng yu đầu
Những lời yu ấy nay đ qu xa


Nẻo đường cũ giăng đầy mưa
Khuất m lối khiến nn tnh đnh lỡ
Ta giờ đy như rừng thu
Nắng liệm với chiếc l vng cuối ma