Cho Nhau        Phạm Duy

Cho nhau chẳng tiếc g nhau
Cho nhau gửi đ từ lu
Cho nhau cho lc sơ sinh ngy đầu
Cho những hoa nin nhịp cầu
Đưa tuổi thơ ấu về đu ?


Cho nhau no c g đu !
Cho nhau d c l bao
Cho nhau cho pht yu đương lần đầu
Cho rất lun lun cuộc sầu
Cho tnh cho cả niềm đau.


ĐK: Cho nhau ln tc ln tơ
Cho nhau cả mắt trời cho
Cho nhau tiếng khc hay cu vui đa
Cho chiếc ni cho nấm mồ
Cho rồi xin lại tự do.

...................

Cho nhau ngi bt cn trơ
Cho nhau đn đứt đường tơ
Cho nhau cho những cu thơ tn ma
Cho nốt đm mơ về gi
Cho cả nhan sắc Nng Thơ.


Cho nhau tnh nghĩa đỏ đen
Cho nhau th on hờn ghen
Cho nhau xin nhớ cho nhau bạc tiền
Cho ci m ty một miền
Cho rồi cho cả đời tin.


ĐK: Cho nhau ny dy Trường Sơn
Cho nhau cả bốn trng dương
Qu hương xin vẫn cho nhau như thường
Cho dứt tay chia đi đường
Cho rồi, xin chẳng cn vương !