Tay Trong Tay
(Cho Qun Hết Đau Thương)
                                                          Main Dans La Main  -  Nhạc: Christophe
(F) Khoa Đo (A)Sơn Đo (B)  6-8 Slow Rock-1  65 - 70
Cho ti qun đi nỗi u phiền cuộc đời
Cho ti xin sống mi trong tnh yu
Cho ti mang đi cnh chim chiều lạc loi
Cho ti theo cu ht ln tuyệt vời


       Cho ti cnh l rơi bay man mc khắp nơi
       Khi em đến với ti, nhớ đi mi ny
       Cho ti mi tc xanh xanh như đy mắt em
       Đem theo hết nhớ nhung, nhớ nhung vơi đầy


Cho ti yu tia nắng tan dần buổi chiều
Cho ti mơ, mơ lc hn người yu
Cho ti đi khi khi sương mờ đợi chờ
Cho ti ngn, ngn hết mun lời thơ


       Cho ti những đm my tri đi khắp đ đy
       Theo cơn gi ngất ngy lng qun thng ngy
       Cho ti những ngn tay khi em nắn phm tơ
       Như khi c giấc mơ lc em mong chờ


       Cho ti lc ấu thơ Khi chưa biết nhớ mong
       Khi chưa biết sống trong th đau thương ny
       Cho ti chắp cnh bay Như khi uống rất say
       Cho qun hết đắng cay th đau thương ny


       La la la la la - La la la la la