Cho Vừa Ḷng Em        Phan Trần
(Em) (A#m)
 Belero 88
Thôi rồi ta đă xa nhau
Kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng
Anh đường anh em đường em
Yêu thương xưa chỉ c̣n âm thừa
Anh đành quên cả sao anh
Kỷ niệm xưa sánh như biển lớn
Ân t́nh cao tựa bằng non
Chỉ đổi bằng nhung lụa sao người


Em về góp lại thư anh
Cả ngh́n trang giấy mỏng xanh màu
Gom cả áo lạnh ngày xưa
Em đem ra đốt thành tro tàn
Cho người xưa khỏi phân vân
Khi ngồi đan áo cho người mới
Khi mùa đông lạnh lùng sang
Em khỏi nhớ chuyện ngày xưa


Anh ơi hết rồi hết rồi, chẳng c̣n chi nữa đâu anh
Yêu thương như nước trôi qua cầu
Như đàn trỗi cung sầu. C̣n ǵ nữa đâu


Tôi thề tôi chẳng yêu ai
V́ người ta đă phụ tôi nhiều
Bây giờ tôi chẳng c̣n tin
Trong nhân gian có kẻ chung t́nh
Tôi giận tôi đă ngây thơ
Đem t́nh yêu hiến dâng cho người hết
Nên giờ tôi chẳng c̣n chi
Khi người ngoảnh mặt mà đi