Chợ Xun Mồng Ba   
Nhạc: Nguyễn Văn Thnh, Thơ: Nga


1.
C hai người Si Gn. Vừa được gần nhau hơn
Địa cầu d bao lớn. Tri đất vẫn trn trn


C hai người Nha Trang. Qun c ph trầm lặng
Nhờ chờ vợ, lang thang. Nhận ra ngy lnh trng.


Sao m vui! Sao m vui! Sao cũng c ngậm ngi?
Người cười, người ướt mắt. Bao giờ được trở lui?


Sao m vui! Sao m vui! Sao cũng c ngậm ngi?
Ngy mai mồng Bốn Tết. Hết Tết trời tha hương
Lại lăng xăng, chộn rộn Cy tiếp một đoạn đường.


2.
C hai người Đ Lạt. Con tim đập tưng bừng
Cng nhn nhau ngập ngừng:
Trng phng, đầu cng bạc.


C hai người cng qu
Đy Bạc Liu, đy Cần Thơ. Đ Tr Vinh, đy Cai Lậy,
Ka Quảng Nam, Quảng Ngi Kia Ph Quốc, Mỹ Tho


Sao m vui! Sao m vui! Sao cũng c ngậm ngi?
Người cười, người ướt mắt. Bao giờ được trở lui?


Sao m vui! Sao m vui! Sao cũng c ngậm ngi?
Ngy mai mồng Bốn Tết, hết Tết trời tha hương
Lại lăng xăng, chộn rộn Cy tiếp một đoạn đường.


(để hết)
Xun xứ người l thế! Buồn cho người xa qu
Bung bỏ hay đặt để. Tnh hoi hương ủ .


Sao m vui! Sao m vui! Sao cũng c ngậm ngi?
Ngy mai mồng Bốn Tết. Hết Tết, trời tha hương!
CHỢ XUN MỒNG BA


C hai người Si Gn
Vừa được gần nhau hơn
Địa cầu d bao lớn
Tri đất vẫn trn trn


C hai người Đ Lạt
Con tim đập tưng bừng
Cng nhn nhau ngập ngừng:
Trng phng, đầu cng bạc.


C hai người Nha Trang
Qun c ph trầm lặng
Nhờ chờ vợ, lang thang
Nhận ra ngy lnh trng.


Đy Bạc Liu, Cần Thơ,
Đ Tr Vinh, Cai Lậy,
Kia Ph Quốc, Mỹ Tho
Ka Quảng Nam, Quảng Ngi


Sao m vui thật vui!
Sao cũng c ngậm ngi?
Người cười, người ướt mắt
Bao giờ được trở lui?


Ngy mai l mồng Bốn
Hết Tết trời tha hương
Lại lăng xăng, chộn rộn
Cy tiếp một đoạn đường.


Xun xứ người l thế!
Buồn cho người xa qu
Bung bỏ hay đặt để
Tnh hoi hương ủ ./.Nga**20-2-2015
Mồng Một Tết Ất Mi