Chợt Nhớ      Nhất Trung
(F#m) (F#m) Boston 68
Chợt nhớ~ năm xưa đi ta cng trường
Chung đường chung lối nhưng chẳng chung đi
Anh về bn ấy em ở bn đy
Tnh anh anh giữ tnh em em
~ cầm

Chợt đến~ như mơ nghe bao muộn mng
Ti giờ lỡ bước em đ sang ngang
Khng lời hẹn ước dẫu biết trong tim
Tnh em ti giữ tnh ti em
~ cầm

Bn nhau tnh cờ trao nhau vội vng
Giọt caf rơi rơi đắng
~ cuộc tnh
Lời buồn trn mi thương tnh tiếc nuối
Một ngy cho nhau xa mi
~ ngn đời

Mi hn nồng nn tnh em dịu dng
Nụ cười em trao nh mắt dại khờ
Trọn đời ti mang dẫu tnh xa vắng
Chỉ cần trong em thương nhớ
~ một đời

Chợt giấc~ mơ tan bn nhau vi ngy
Mai rồi xa cch hai đứa đi nơi


Chỉ cn nước mắt hoen ướt mi em
Tnh trao xin giữ d trong muộn mng


Chỉ cn nước mắt hoen ướt mi em
Tnh trao xin giữ d trong muộn
~ mng