Cht Kỷ Niệm Buồn      T Thanh Sơn
(Cm) Cha Cha Cha  125
Chiều nao anh với em, np bn thềm mưa hai đứa xem
D đi ta mới quen, cht kỷ niệm nhưng anh kh qun


Ngồi bn nhau tr mưa, biết em về khng ai đn đưa
Đường xa trơn lối thưa Chng ta cng đi chung dưới mưa


Rồi từ khi chia tay, biết bao lần gi mưa trở lại
Chỉ mnh anh nơi đy, ngng trng hoi một bng hnh ai


Chiều ma thu mưa bay, buồn ny em đu hay,
Tnh nồng ln men cay, để anh m ấp giấc mơ u hoi


Chiều nay khng c em gi mưa về nghe thương nhớ thm
Lm sao anh biết tn? Cht kỷ niệm sao em nỡ qun !


Đuờng xa đu qu xa, cớ sao từ lu em chẳng qua ?
Để anh nghe xt xa, mối duyn tnh của hai chng ta