Chuyện Một Chiếc Cầu Đă Gẫy    Trầm Tử Thiêng
(F) Power Ballad 94
(Variation A) / 8 Beat Ballad-2  84  (USB1)
Một
~ ngày 4 vào thuở xa xưa' trên' đất thần~ kinh'
Người bỏ công lao
' xây'
chiếc cầu~ xinh'
Cầu đưa lối
~ cho~ dân nối liền cuộc đời'
Khắp cố đô
' dân lành an vui'

Ca thành điệu
' Nam~ B́nh  5

Niềm
~ vui' bao lâu ước mơ '
Giờ trên xứ thơ cầu nối liền bờ
 
5
Thỏa
~ ḷng' người dân hằng chờ ' có ngày hẹn ḥ t́nh đẹp như mơ  5

Ngày
~ ngày 4 cầu đă đưa em' qua' nhóm chợ~ khuya '
Cầu đă đưa anh
' qua'
xới ruộng~ nâu'
Giờ êm ái
~ quen~ nghe' tiếng ḥ Ngự B́nh'
Nước dưới cầu
'
nước vẫn trong~ xanh'
Như ḷng người
'
dân~ lành  5

Cầu
~ đưa ta đi sớm trưa'
T́m trong nắng mưa niềm vui ngày mùa
 
5
Hết
~ ḷng' ǵn giữ nhịp cầu' nối liền t́nh người đẹp đời mai sau  5

Từng
~ đoàn 4 người dệt tương lai' đi' nắng về~ trưa'
Dập d́u trong tay
' chan'
chứa t́nh~ thương'
Cầu êm bóng
~ xa~ xa' nắng tre rợp đường' 
Áo trắng về
'
trắng cầu quê~ hương'
Mỗi lần chiều
~ tan~ trường  5

Cầu
~ quen' đưa bao chuyến xe'
Nhiều khi vẫn nghe buồn vui tràn trề
 
5
Âm
~ thầm' người đi người về' trót ghi lời thề ngoài miền sơn khê  5

Ngày
~ nào 4 cầu đă đưa anh' qua' phố t́m~ em'
Cầu đă đưa ta
' sang'
chỗ hẹn~ nhau'
Cầu
'
tha thiết~ khuyên~ anh' giữ trọn t́nh đầu' 
Nước dưới cầu
'
nước vẫn trong~ veo' 
Như cuộc t́nh
~ duyên~ nghèo  5

T́nh
~ yêu' ta như nước trong'
Dù qua mấy sông vẫn một ḷng
 
5
Thương
~ người' nh́n qua đầu cầu' hứa hẹn ngọt ngào t́nh bền duyên lâu  5

T́nh
~ người 4 về giữa đêm xuân' chưa' dứt cuộc~ vui'
Giặc đă qua đây
' gây'
cảnh nổi~ trôi'
Cầu
'
thân ái~ đêm~ nay' gẫy một nhịp rồi'
Nón lá sầu
'
khóc điệu Nam~ Ai'
Tiếc thương lời
~ vắn~ dài  5

~ sao' không thương mến nhau'
C̣n gây khổ đau làm lỡ nhịp cầu
 
5
Mối~ thù
' chờ sang ngày nào' nối lại nhịp cầu rửa hờn cho nhau  5

Mối
~ thù' chờ sang ngày nào' nối lại nhịp cầu rửa hờn.. cho.. nhau..