Chuyện Một Chiếc Cầu Đă Gẫy  Trầm Tử Thiêng
(G) Ballad Dân Ca 86 (Variation A only) (a.Cang)

Một~ ngày
4
vào thuở xa xưa' trên' đất thần~ kinh'
Người bỏ công lao
' xây' chiếc cầu~ xinh'
Cầu đưa lối~ cho~ dân nối liền cuộc đời
'
Khắp cố đô
' dân lành an vui'
Ca thành điệu
' Nam~ B́nh  5

Niềm~ vui
' bao lâu ước mơ '
Giờ trên xứ thơ cầu nối liền bờ 
5
Thỏa~ ḷng
' người dân hằng chờ' có ngày hẹn ḥ t́nh đẹp như mơ  5

Ngày~ ngày
4 cầu đă đưa em' qua' nhóm chợ~ khuya '
Cầu đă đưa anh
' qua' xới ruộng~ nâu'
Giờ êm ái~ quen~ nghe
' tiếng ḥ Ngự B́nh'
Nước dưới cầu
' nước vẫn trong~ xanh'
Như ḷng người
' dân~ lành  5

Cầu~ đưa ta đi sớm trưa
'
T́m trong nắng mưa niềm vui ngày mùa 
5
Hết~ ḷng
' ǵn giữ nhịp cầu' nối liền t́nh người đẹp đời mai sau  5

Từng~ đoàn
4 người dệt tương lai' đi' nắng về~ trưa'
Dập d́u trong tay
' chan' chứa t́nh~ thương'
Cầu êm bóng~ xa~ xa
' nắng tre rợp đường' 
Áo trắng về
' trắng cầu quê~ hương'
Mỗi lần chiều~ tan~ trường 
5

Cầu~ quen
' đưa bao chuyến xe'
Nhiều khi vẫn nghe buồn vui tràn trề 
5
Âm~ thầm
' người đi người về' trót ghi lời thề ngoài miền sơn khê  5

Ngày~ nào
4 cầu đă đưa anh' qua' phố t́m~ em'
Cầu đă đưa ta
' sang' chỗ hẹn~ nhau'
Cầu
' tha thiết~ khuyên~ anh' giữ trọn t́nh đầu' 
Nước dưới cầu
' nước vẫn trong~ veo' 
Như cuộc t́nh~ duyên~ nghèo 
5

T́nh~ yêu
' ta như nước trong'
Dù qua mấy sông vẫn một ḷng 
5
Thương~ người
' nh́n qua đầu cầu' hứa hẹn ngọt ngào t́nh bền duyên lâu  5

T́nh~ người
4 về giữa đêm xuân' chưa' dứt cuộc~ vui'
Giặc đă qua đây
' gây' cảnh nổi~ trôi'
Cầu
' thân ái~ đêm~ nay' gẫy một nhịp rồi'
Nón lá sầu
' khóc điệu Nam~ Ai'
Tiếc thương lời~ vắn~ dài 
5

~ sao
' không thương mến nhau'
C̣n gây khổ đau làm lỡ nhịp cầu 
5
Mối~ thù
' chờ sang ngày nào' nối lại nhịp cầu rửa hờn cho nhau  5

Mối~ thù
' chờ sang ngày nào' nối lại nhịp cầu rửa hờn.. cho.. nhau..