Chuyện Thường T́nh Thế Thôi   Lê Quang
(C#m / Dm) Enka-1  62 / Love Song 62 / Ballad  62 / Techno 140
Đừng trách ǵ nhau anh ơi  1 2 3 4
Đừng trách ǵ nhau anh ơi  1 2 3 4
Dẫu có buồn ' dẫu có vui ' cũng là kỷ niệm  1 2 3 4
Giọt nước mắt ' lăn dài ' t́nh yêu đó ' xa rồi  1 2
Ta chia tay.. chuyện thường t́nh.. thế thôi..

Cuộc t́nh ngày nào ' đă trao cho anh '
Giờ chỉ c̣n
' trong đớn đau '
Cuộc t́nh ngày nào
' đă trao cho nhau '
Giờ bỗng
' phôi pha mau  1 2
Ḿnh em bước
' trong cơn mưa chiều ' nhớ anh '
Hàng cây vắng tênh
' tiễn đưa em ' về kỷ niệm '

Rồi cuộc t́nh ḿnh ' cũng như mây trôi '
Mây trôi thẫn thờ
'
Nh́n đường đời dài
' chỉ riêng em thôi '
Người hỡi anh ơi
' anh có hay '
Ngàn lời nói
' cho nhau bây giờ ' ích chi  1 2
Xin hăy khóc đi
' rồi ngày mai ' ' chia ly  1......... 9

ĐK :
Đừng trách ǵ nhau anh ơi
' đừng trách ǵ nhau anh ơi 1 2
Dẫu có buồn
' dẫu có vui ' cũng là kỷ niệm  1 2
Giọt nước mắt
' lăn dài ' t́nh yêu đó ' xa rồi
T́m trong lăng quên
' người yêu hỡi  1 2

Đừng trách ǵ nhau anh ơi ' ngày tháng rồi quên đi thôi 1 2
Ngước mắt nh́n
' những dấu yêu ' măi về chốn nào '
Giọt nước mắt
' khô rồi '
Người yêu hỡi
' thôi đành '
Ta chia tay
' chuyện thường t́nh ' thế thôi..

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện Thường T́nh Thế Thôi   Lê Quang
(Dm)
Love Song 65 / Ballad  62 / Techno 140

Cuộc t́nh ngày [Dm] nào đă trao cho anh
Giờ chỉ [Gm] c̣n trong đớn đau
Cuộc t́nh [C] ngày nào trót trao cho nhau
Giờ đă phôi [F] phai mau
Ḿnh em [Gm] bước đi trong mưa [A] chiều, nhớ [Dm] anh
Hàng cây vắng [C] tanh tiễn đưa em về kỷ [F] niệm. [A]


Rồi cuộc t́nh [Dm] ḿnh cũng như mây trôi
Mây trôi [Gm] thẫn thờ
Nh́n đoạn đường [C] dài chỉ riêng em thôi
Người hỡi anh [F] ơi có hay
Ngàn lời [Gm] nói cho nhau bây [A] giờ, ích [Dm] chi
Xin hăy khóc [C] đi rồi ngày [Am] mai chia [Dm] ly.


Đừng trách ǵ [Gm] nhau anh ơi [A]
Đừng trách ǵ [Dm] nhau anh ơi
Dẫu có [Gm] buồn, dẫu có [C] vui, cũng là kỷ [F] niệm
Giọt nước [Gm] mắt lăn dài, t́nh yêu [Dm] đó xa [Bb] rồi
T́m trong lăng [Em] quên, người yêu [A] hỡi.


Đừng trách ǵ [Gm] nhau anh ơi,
[A] ngày tháng rồi quên đi [Dm] thôi
Ngước mắt [Gm] nh́n những dấu [C] yêu
Mai về chốn [F] nào
Giọt nước [Gm] mắt khô rồi
Người yêu [Dm] hỡi thôi [Bb] đành
Ta chia [Am] tay chuyện thường t́nh thế [Dm] thôi.

https://www.youtube.com/watch?v=cxbGGJJV-R0  Chuyện thường t́nh thế thôi - Thái Bảo (Ballad)
https://www.youtube.com/watch?v=o4gS2Jd_-rw    Chuyện thường t́nh thế thôi - Lê Trung Cương ft Ái Châu (Techno)