C Bao Giờ Em Hỏi      Phạm Duy

C bao giờ em hỏi qu hương mnh ở đu?
C bao giờ em đợi thng mấy trời mưa ngu?
C bao giờ em ni cu tnh tự ca dao
C bao giờ em gọi hồn ta về với nhau!


Mi hương no gợi nhớ,vừơn trăng thoảng hương cau
Con diều nu theo gi gọi nhạc so ln cao
Nhịp vng trưa ma hạ ngy xưa ru ngy sau
Thi ca trong sữa la... tiểu thuyết trn lụa đo..


(Nhạc đổi nhịp nhanh)

C bao giờ em hỏi qu hương mnh ở đu?
C bao giờ em đợi thng mấy trời mưa ngu?
C bao giờ em ni cu tnh tự ca dao
C bao giờ em gọi hồn ta về với nhau!


Em, bao giờ em khc ngơ ngc v chim bao
Chưa kịp m Tam Cc xun hồng đ tri mau
Chưa kịp hn mi tết thng ging son phấn sầu
By giờ em mới biết em đ chết từ lu...
Em đ chết từ lu...


Chết... từ... lu...