C B Dỗi Hờn   Nguyễn Ngọc Thiện
(D) Croco Twist 165

Chiều hm nay vừa tan buổi học
Em lơ ngơ ra trước sn trường
Dường như anh đứng đ bao giờ
ợi chờ em đ lu


Lng em như ma xun đến gần
Nhưng con tim sao cứ ngập ngừng
V sao anh khng ni bao giờ
Lời yu em đắm say


Em ght anh gọi em c b
Nn thấy anh em vờ như khng thấy
Em bắt anh lm ci đui em đ
Xem rất tội nghiệp


Anh c theo hng trăm cy số
Em vẫn khng thm quen anh đ
Em ng lơ d lng nghe xao xuyến
ng đời anh chưa... ng đời anh chưa