C B Ngy Xưa     Hoi Linh

Hm nay về thăm nh
Nhịp chn lối đi quen xưa
Đy vẫn cy cầu đ kia mấy bụi tre gi
Sang ngang một con đ
Bồng bnh con nước đưa
Sương trắng phủ xa mờ vi cch n bơ vơ


Trn con đường thăm nh
Gặp c gi đi qua
Da trắng như mu o mi h nụ hoa đo
Như quen m xa lạ bồi hồi chợt nhớ ra
C b ngy xưa đ chung ng ở xm nh


C b, c b ở gần nh
Ngăn cch khu vườn thưa l
Giờ xinh dng hoa
B xưa vội a ưa dỗi khc hờn
Hai đứa một tầm hồn t vui hơn buồn


Hm nay về thăm nh tnh hai đứa thu hoa
Anh nhắc cu chuyện cũ
Em ni niềm mong chờ
Say mơ một khung trời Mẹ hỏi đi nữa thi
Thưa với mẹ con sẽ
Ở nh đến suốt đời