Cn Cht G Để Nhớ   Phạm Duy
(C) Boston 60
Phố ni cao phố ni đầy sương 1
Phố ni cy xanh trời thấp thật buồn
1
Anh khch lạ đi ln đi xuống
1
May m c em đời cn dễ thương
1 or 1 2 3 4

Em Pleiku m đỏ mi hồng
1
Ở đy buổi chiều quanh năm ma đng
1
Nn tc em ướt v mắt em ướt
1
Nn em mềm như my chiều trong
1 or 1 2 3 4

Phố ni cao phố ni trời gần
1
Phố x khng xa nn phố tnh thn
1
Đi dăm pht đ về chốn cũ
1
Một buổi chiều no lng vẫn bng khung
1 or 1 2 3 4

Xin cảm ơn thnh phố c em
1
Xin cảm ơn một mi tc mềm
1
Mai xa lắc trn đồn bin giới
1
Cn một cht g để nhớ để qun
1

Cn một cht g để nhớ để qun
1 2 3 4...

----------------------------------------------------------------
Cn Cht G Để Nhớ   Phạm Duy
1. Phố ni cao [C] cao phố ni đầy sương
Phố ni cy [F] xanh trời thấp thật [C] buồn
Anh khch [Am] lạ đi ln đi [Dm] xuống
May m c [G7] em đời cn dễ thương

ĐK 1: Em Plei-[C] ku m đỏ mi [Em] hồng
Ở đy buổi [C] chiều quanh năm ma đng
Nn tc em [Em] ướt v mắt em [G] ướt
Nn em mềm [F] như my chiều [C] trong

2. Phố ni [C] cao phố ni trời gần
Phố x khng [F] xa nn phố tnh [C] thn
Đi dăm [F] pht đ về chốn [Dm]
Một buổi chiều [G] nao lng bỗng bng [G7] khung

ĐK2: Xin cảm [C] ơn thnh phố c [Am] em
Xin cảm [Em] ơn một mi tc [C] mềm
Mai xa [F] lắc trn đồn bin [Dm] giới
Cn một cht [G7] g để nhớ để [C] qun

Ht tăng ln 1 cung ln [Eb] ---------

* Xin cảm [Eb] ơn thnh phố c [Cm] em
Xin cảm [Gm] ơn một mi tc [Eb] mềm
Mai xa [Ab] lắc trn đồn bin [Fm] giới
Cn một cht [Bb7] g để nhớ để [Eb] qun
Cn một cht [Bb7] g để nhớ để [Eb] qun