C̣n Có Bao Ngày     Trịnh Công Sơn
(B) Valse 135
Đêm ta nằm bóng tối che ngang
Đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm
Gọi th́ thầm, gọi th́ thầm, gọi th́ thầm
Đêm nghe trời như hú như than
Ta nghe đời như có như không
C̣n lại ḿnh đời bồng bềnh đời buồn tênh


C̣n đây có bao ngày c̣n ta cứ vui chơi
Rồi mai sẽ ra đi dù nhớ thương con người
C̣n đây những đêm này c̣n em hăy yêu tôi
Đời đốt nến chia phôi dù nhớ thương cũng hoài


Trong cuộc bể dâu ôi trăm ngày phố xá
Cũng trôi theo
Trong hội trần gian bao nhiêu ngày yêu dấu
Cũng không c̣n


Từng ḍng nước mắt sẽ nhớ thương cho đời
Từng ḍng nước mắt sẽ tiếc cho ngày vui
Người người yêu nhau đă mất nhau trong đời
Một ngày tăm tối khép ngh́n sớm mai