Con Đường Việt Nam    Nguyn Khang
(Gm) Enka-1  58
Trong bng tối trại [Am] giam, nơi cầm [Dm] t những người c [Am] tội
Nhưng trớ tru tnh [C] đời, c những [G] người đi t v qu [Am] hương
Bao người v yu [C] nước vẫn dấn [Dm] thn dẫu ngục t đọa [Am] đầy
Dẫu chng gai để cn c [Dm] ngy mai
Vẫn hin [G] ngang bước đường di miệt [C] mi
Đi lao [Em] t v đồng bo, v qu [Am] hương


Trong bng tối trại [Am] giam, đm gục [Dm] đầu anh ngồi nhớ [Am] nh
Anh nhớ cha [C] mẹ gi, nhớ vợ [G] hiền, nhớ cả đn con [Am] ngoan
i ngy về xa [C] qu, biết mẫu [Dm] thn c chờ được ngy [Am] về? 
Đến khi hay tin người đ tn [Dm] hơi, nn đau [G] thương, nn dng lệ tủi [C] hờn
Anh chưa [Em] về, chưa đội được vnh khăn [Am] tang


Thương anh, thương qu [Am] hương
V quyền [Dm] dn vẫn cn chưa [Em] đủ
V tự do dn chủ cn lu [Am] mờ
V cơ [C] cực cn gieo rắc th [G] lương
V quanh [Dm] anh đầy bao nỗi xt [Em] thương...


[Dm] Thương cho dn [G] mnh cn ngho
Người theo [Am] người cầu thực chốn tha [Em] hương
Thương cho Việt Nam [Am] mnh b nhỏ
Trước [Em] ngoại xm, trước hiểm họa diệt [Am] vong

Trong bng tối trại [Am] giam, nơi cầm [Dm] t những người c [Am] tội
Nhưng trớ tru no [C] bằng, c những người [G] vẫn nặng tnh non [Am] sng 
Bao người v yu [C] nước vẫn dấn [ Dm] thn dẫu ngục t đọa [Am] đầy
Dẫu chng gai để cn c [Dm] ngy mai
Vẫn đi [G] chn bước đường di miệt [C] mi
Đi cho [Em] trọn, trọn con đường Việt [Am] Nam