Con Đường Vui      Phạm Duy
(E) New Country 125 / Schlager Beat 126 / Country Rock 125

Đon người tưng bừng về trong sương gi
Hồn như đm my trắng lững lờ
Giang hồ khng bờ khng bến
Đẹp như kiếp trai anh hng


nh dương ln
Một đon thanh nin
Dục nhau đi từ khi nắng sớm
Lc gi chiều về trong tiếng tiu
Bng ai cn in trn dường di


Đon người đi vượt rừng qua ni
Bước chn vui qua miền xa xi
Ka l đon người Việt Nam gieo thắm tươi


Đon ta, vui bước trn đường mưa gi về
Cn nghe vang dư m bao lời ca u yếm
Đon ta tai lắng nghe hồn chinh chiến về
Đường xa, đi chưa qun bao th xưa


Kết thc - Lập lại 2 lần
Đon ta tai lắng nghe hồn chinh chiến về
Đường xa, đi chưa qun bao th xưa