Con Yu             Cẩm Vn / Music & lyrics: Izac
(Dm) Pop Enka  82
D đ lỡ bước đến chốn nơi no
D cho my đen bao kn bầu trời
Con yu ơi, con yu hy quay về đy


D đời c qu đắng, qu xt xa rồi
Tnh yu đam m kiến qu đin dại
Con yu ơi, con yu hy quay về đy


Hy quay về nhn lại mnh
lại ging sng, l ging sng diễm xưa
Hy quay về để một lần được nhn
Một lần được nghe lời ngọt ngo ru thiết tha


Mẹ lm suối tắm mt những thng năm di
Lm sng tri đi bao nhiều muộn phiền
L my xanh bao quanh cho cuộc đời con


Mẹ l nắng ấm p tỏa xuống con đường
Cho con thơ tiếng ni ban đầu
C tiếng khc, tiếng ht bước chn đầu tin


Chốn thin đường cuộc đời nầy
Cuộc đời của con l ging sng thiết tha
Chốn thin đường cuộc đời nầy
Cuộc đời của con l ging suối mt trong