Cng Một Kiếp Hoa     V Đức Phấn

Trng em xinh xinh mắt tnh tnh
i mi tươi tươi m hồng hồng
Mi tc phất phới bay như gi đưa ln sng
i mi cong cong sắc huyền huyền
Tay em bon bon thong nhn đời
Mắt thấy ướt lun như đắm lệ từ lu


Trng em đi tha thướt dường no
Đi khi em mỉm cười vườn hoa kia thơm nở
L lướt phất phơi t o dng đi thm dịu dng
tựa cnh hoa trước gi
Nhn hoa mới nở mu hoa thắm tươi
nhởn nhơ nhởn nhơ đn bướm
Nhụy hoa trắng trong đn bướm m say đến gần bn hoa


Cnh hoa lả lướt nhn hoa đắm say đổi trao biết bao lời hứa
Lng hoa chan chứa hương xun thơ ngy trao tnh đưa duyn


Rồi hoa tha thiết trao lời cng bướm cận kề nhụy hoa
Tnh hoa đang nở hương sắc đương duyn đời hoa ngy thơ


Nhụy hoa đ rữa mu hoa a phai tm thấy đu con bướm vng
Cn duyn đưa đn khi hoa đương xun đến chiều rơi hoa