Dạ Khc      Quốc Bảo
(Em) Valse 108
Cần đm trắng để trt vơi lng đầy
Cần thm nắng để em nhn vừa bng tối
Cần thm anh hỏi han cho giấc trưa em yn lnh
Cần thm những lần hẹn như cuối cng


Cần tay nu để thấy anh cn gần
Cần mi nng để biết lng cn ấm cng
Cần thm anh, cần thm cho những khi em lo sợ
Cần thm yu hay cần thi biết yu


Đ gần thế, thương gần rồi
Vẫn như anh cn xa rất xa
V đ vi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thm cần anh đến mun lần


Thế tnh nh, xin về gần
Nối thm yu thương vo với nhau
Tnh c dậy sng vẫn cứ xin tnh nồng
Nối em vo anh chiếc hn đầu