Đm Cưới Trn Đường Qu   Hong Thi Thơ
(Bm) (Bm)
(Bm) Cha Cha Cha  130
! ! sng hm nay trn qu hương ti
Qu hương xinh xinh qu hương hữu tnh
Qu hương xinh xinh qu hương ha bnh

Đường nở hoa trắng, xanh, vng, tm
Đẹp lm sao bướm bay chập chờn
Đn chim non vo von ngọn tre

Khăn mầu son, o mầu vng
Ơi, b con đến xem ma cưới
Chn hi cong, tay d hồng
Lu thật lu mới thấy được một ngy vui


! ! sng hm nay qu ti ra xem
C du con con y trang mỹ miều
C du non non dung nhan mặn m

Ch ! nh ai c ng rể qu.
Ch ! nh ai c c du hiền
Ồ ! ngộ thay c con lợn quay

Xi đầy mm, cau đầy buồng
Đy nguồn vui hiếm hoi ngy cưới
Trng thật hay, trng buồn cười
Ra m xem mới thấy được cả niềm vui


Anh anh ơi! Người tnh ti ơi
Anh anh ơi! Xem người ta họ cưới nhau rồi

Em em ơi! Người tnh ti ơi!
Em em ơi! Chuyện chng mnh đ tnh sao
chưa
Anh anh ơi! Người tnh ti ơi!
Anh anh ơi! Xem người ta họ cưới nhau rồi

Em em ơi! Người tnh ti ơi!
Em em ơi! Chuyện chng mnh cũng tnh đi thi