Đàn Chim Tha Phương  Đức Huy

Nam:
Đàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ
Hoài mong ngày trở về tổ ấm
Nữ:
Nhờ mây đưa tin nhờ giọt mưa đến t́m
Hẹn nhau ngày trở về cố hương


Chung:
Hẹn nhau ngày trở về cố hương
Hẹn nhau trong trăm nhớ ngàn thương


Nữ: Mùa đông đọa đầy sắp tàn mùa xuân sẽ đến
Nam: Hẹn nhau ngày về nhớ nhé đừng quên


Nữ:
Dù cho xa xôi, nhọc nhàn năm tháng dài
Đừng quên ngày trở về bên ấy

Nam:
Đàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ


Chung: Hẹn nhau... ngày trở về... cố hương