Đàn Chim Tha Phương  Đức Huy

Nam:
Đàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ
Hoài mong ngày trở về tổ ấm
Nữ :
Nhờ mây đưa tin nhờ giọt mưa đến t́m
Hẹn nhau ngày trở về cố hương

Chung:
Hẹn nhau ngày trở về cố hương
Hẹn nhau trong trăm nhớ ngàn thương

Nữ :
Mùa đông đọa đầy sắp tàn mùa xuân sẽ đến
Nam:
Hẹn nhau ngày về nhớ nhé đừng quên

Nữ :
Dù cho xa xôi, nhọc nhàn năm tháng dài
Đừng quên ngày trở về bên ấy
Nam:
Đàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ

Chung:

Hẹn nhau... ngày trở về... cố hương.