Để Gi Cuốn Đi   Trịnh Cng Sơn
(F) (A)
French Waltz 118 / Schlager Alp  126
Sống ' trong đời sống ' 
Cần c một tấm lng
1
Để lm g
 ' em ' biết khng 1 2 3..
Để gi
 ' cuốn~ đi ' ' để gi ' cuốn~ đi 1 2..

Gi
 ' cuốn đi ' cho my qua ' dng sng 1 2
Ngy
 ' vừa ln ' hay đm xuống ' mnh mng 1 2
i
 ' tri tim ' đang bay theo thời gian 1 2
Lm
 ' chiếc bng ' đi rao lời dối gian 1 2

Những
 ' khi chiều tới ' cần c một tiếng cười 1
Để ngậm ngi
 ' theo ' l bay 1 2 3..
Rồi nước
 ' cuốn~ tri ' ' rồi nước ' cuốn~ tri 1 2..

dạo nhạc...

Hy
 ' nghing đời xuống  '
Nhn suốt ' một mối tnh 1
Chỉ lặng nhn
 ' khng ' ni năng 1 2 3..
Để buốt
 ' tri~ tim ' ' để buốt ' tri~ tim 1 2..

Trong
 ' tri tim ' con chim đau ' nằm yn 1 2
Ngủ
 ' di lu ' mang theo vết ' thương su 1 2
Một
 ' sớm mai ' chim bay đi triền min 1 2
V
 ' tiếng ht ' tan trong trời gi~ ln 1 2

Hy
 ' yu ngy tới ' d qu ' mệt kiếp người 1
Cn cuộc đời
 ' ta ' cứ vui 1 2 3..
D vắng
 ' bng~ ai ' ' d vắng '  bng~ ai 1 2..
Để gi
 ' cuốn~ đi ' ' để gi ' cuốn~ đi 1 2..

https://www.youtube.com/watch?v=vk-P1kHwBfw - Để Gi Cuốn Đi - Nguyn Nhung (Guitar Cover)