Để Gi Cuốn Đi   Trịnh Cng Sơn
(A) Schlager Alp  126

Sống trong đời sống cần c một tấm lng
Để lm g em biết khng ?
Để gi cuốn đi, để gi cuốn đi
Gi cuốn đi cho my qua dng sng
Ngy vừa ln hay đm xuống mng mng
i tri tim đang bay theo thời gian
Lm chiếc bng đi rao lời dối gian


Những khi chiều tới cần c một tiếng cười
Để ngậm ngi theo l bay
Rồi nước cuốn tri, rồi nước cuốn tri


dạo nhạc...

Hy nghing đời xuống nhn suốt một mối tnh
Chỉ lặng nhn khng ni năng
Để buốt tri tim để buốt tri tim
Trong tri tim con chim đau nằm yn
Ngủ di lu mang theo vết thương su
Một sớm mai chim bay đi triền min
V tiếng ht tan trong trời gi ln


Hy yu ngy tới d qu mệt kiếp người
Cn cuộc đời ta cứ vui
D vắng bng ai, d vắng bng ai