Đêm Huyền Diệu    Y Vân
(Am) (Em) Cha Cha Cha  125
Nếu em thiếu anh ' trên đời 1 2 3 4
Hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu rồi
1 2 3
Nếu vắng anh
' một ngày 1 2 3 4
Th́ là một ngày
' chẳng vui 1 2 3  
Ơ ớ ơ ớ ờ ơ. Ơ ớ ơ ớ ờ ơ. Ơ ớ ơ ớ ơ ờ. 1 2 3 4

Nếu luôn có anh bên ḿnh 1 2 3 4
Hẳn là năm tháng ư xuân không tàn
1 2 3
Nếu thấy anh lo buồn
1 2 3 4
Th́ ḷng này
' c̣n ' buồn hơn 1 2 3
Ơ ớ ơ ớ ờ ơ. Ơ ớ ơ ớ ờ ơ. Ơ ớ ơ ớ ơ ờ. 1 2 3 4

Kể ' từ ' một ' đêm ' cùng nhau 0
Nhịp ḷng ḥa trong
' t́nh yêu 0
Của thời niên thiếu
1 2 3 4

Nh́n ' bầu ' trời ' thêu ' đầy sao 0
Dù rằng ḿnh chia
' cùng nhau 0
Bóng đêm
' huyền diệu 1 2 3

Nếu quen biết nhau một ngày 1 2 3 4
Để mà thương nhớ suốt trong cuộc đời
1 2 3
Giữ phút giây
' ban đầu 1 2 3 4
Và chỗ tuyệt diệu
' t́nh yêu 1 2 3
Ơ ớ ơ ớ ờ ơ. Ơ ớ ơ ớ ờ ơ. Ơ ớ ơ ớ ơ ờ.

https://lyric.tkaraoke.com/20973/dem_huyen_dieu.html  Đêm Huyền Diệu lyrics - select: Ngọc Anh
https://www.youtube.com/watch?v=algie4tnaws    Đêm Huyền Diệu - Singer Thu Sương( MV Offical)
https://www.youtube.com/watch?v=hIuXZgevCto Đêm Huyền Diệu - Ngọc Anh
------------------------------------------------------------------------
Đêm Huyền Diệu    Y Vân
Nếu em thiếu anh trên [Em] đời [C]
Hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu [Em] rồi [G]
Nếu vắng anh một [Am] ngày [C]
Th́ là một ngày chẳng [Em] vui.

Nếu luôn có anh bên [Em] ḿnh [C]
Hẳn là năm tháng ư xuân không [Em] tàn [G]
Nếu thấy anh lo [Am] buồn [C]
Th́ ḷng này c̣n buồn [Em] hơn.

Kể từ một [Em] đêm cùng nhau
Hoà ḷng nhịp trong t́nh yêu
Của thời niên thiếu
Nh́n bầu trời [Am] thêu đầy sao
Dù rằng ḿnh chia cùng nhau
Bóng [Em] đêm huyền diệu.

Nếu quen biết nhau một [Em] ngày [C]
Để mà thương nhớ suốt trong cuộc [Em] đời [G]
Giữa phút giây ban [Am] đầu [C]
Và chợt tuyệt diệu t́nh [Em] yêu.