Điều Giản Dị    Ph Quang
(G)  Slow Rock  64
Dịu dng hạt nắng đa nhẹ trn o
Đi mi em gọi bao kht khao
Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cy trt rơi l
Gi chiều bỗng chợt xao xuyến mi khng ngui


Người yu ơi d mai ny cch xa
Mi mi diệu kỳ l tnh yu chng ta
V anh biết một điều thật giản dị
Cng xa em, anh cng thấy yu em


Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu l mặt trời nồng nn kht khao
Hay đm mịt m lấp lnh ngn sao
Nếu khng c người cuộc đời tri về đu
Nếu khng c người mặt đất qu hoang vu


Người yu ơi d mai ny cch xa
Mi mi diệu kỳ l tnh yu chng ta
V anh biết một điều thật giản dị
Cng xa em, anh cng thấy yu em


V em biết một điều thật giản dị
Cng xa anh, em cng thấy yu anh