Định Mệnh     Song Ngọc
(C) 6-8 Slow Rock-1 70 / 6-8 Orchestral  62
Thi nh anh đừng nhiều hận sầu
Đừng thương tiếc để rồi xa xi
Đừng trch chi đ lỡ duyn đời
Hai chng ta đi hai đường
Chuyện thương yu đu cn nữa


m ấp chi một định mệnh buồn
Để chua xt những g cho nhau
Người bước đi m nt tan lng
Ai đứng trng theo ngậm hờn
Tnh yu mất đi cn đu


Em đu lỗi hẹn
M đời lại xui
Ngăn cch với chia phi
Phải chăng anh ơi
Tnh lỡ ước mong
Trch chi người sang sng


Thi nh anh đừng buồn lm g
D thương tiếc vẫn l biệt ly !
Đời cớ sao lại lắm u sầu
Em khc mối duyn ban đầu
Từ đy chết trong lng nhau