Đon Lữ Nhạc   Đỗ Nhuận

Ra đi khắp nơi xa vời
Gi bốn phương
Ka gi bốn phương o o cuốn l rơi
Người đi khc nhạc chơi vơi
Rắc khắp nơi, ka rắc khắp trời
Vang vang khc nhạc say đời


Ha ha! Ha ha! Hỡi dấu vết xưa tn ph
Đu ? Đu ? Ai biết lũ chim về đu
Ha ha! Ha ha! Cất tiếng ht ln cười ph
i! H i! Cn c bng chim hải hồ
Ha ha ha!


Khi ta ra đi ti đn mang theo trn vai
Cất tiếng ht vang trời my
t tiếng gi ru ngn cy
Giờ bước chn đi khi lửa bập bng đy đ
Hỡi lữ khch khi ngồi đy
Cất tiếng ht qun sầu bi


Đi! Ra đi! Ra đi! Ra đi! Ra đi!
Ln cht vt bng ni
Reo! H reo! H reo! H reo! H reo!
Ta đứng đn gi mới
Đi! L đi! L đi! L đi! L đi! Khi sng gi cuốn tới
i! H i! H i! H i! H i!
Hải hồ hồn ta dng cao chơi vơi


Ra đi khắp nơi xa vời...
i! H i! Cn c bng chim hải hồ
Xa vang xa cu ca