Đoạn Tuyệt      Thái Thịnh
(Cm) (Em) Boléro  80 / 70 Pop-Duo-2 79
Thầm chào nhau [Dm] thôi rồi vĩnh biệt người [Bb] ơi
Ngày buồn đă [F] tới, này [Gm] giây phút tôi xa [A7] người
T́nh đă úa [C] nhàu, [Dm] ḿnh đă thôi [Bb] nhau
Từ đây biết [Gm] rồi đời tôi sẽ đi về [A7] đâu


Nẻo đường năm [Dm] xưa giờ vắng lạnh chiều [Bb] mưa
Lời nào đă [F] hứa c̣n [Gm] lưu giữ chi thêm [A7] thừa
Người thương ai [C] rồi, [A7] người hết thương [Bb] tôi
Người đâu biết [C] rằng ḷng này [A7] tan nát tơi [Dm] bời


ĐK:
Yêu thương cho [F] nhau, đẹp [Gm] trong phút giây ban [Dm] đầu
Tưởng là bền [Gm] lâu ai ngờ [C] đâu đoạn cuối thương [F] đau
[Gm] Qua bao tháng [A7] ngày [C] bơ vơ chốn [Bb] này
[C] Anh vui với [A7] ai rồi mà tôi đâu có [C] hay. [A7]


Oan khiên cho [Dm] tôi là [Gm] khi đă trao anh [Dm] rồi
Cả cuộc đời [Gm] tôi bây giờ [C] đây đổi lấy đơn [F] côi
[Gm] Thôi anh hăy [A7] cười, [C] yên vui với [Bb] người
[C] Riêng tôi sẽ [A7] tự t́m một nơi chôn cơi [Dm] đời


Kỳ vọng bao [Dm] nhiêu nào có được ǵ [Bb] đâu
Người càng níu [F] kéo càng [Gm] xui khiến thêm u [A7] sầu
Th́ thôi tôi [C] đành [Dm] giải thoát cho [Bb] tôi
Để tôi khóc [Gm] cười đừng cay đắng đôi bờ [A7] môi


Đường t́nh ta [Dm] đi là đi vào biệt [Bb] ly
Chẳng hề nghĩa [F] lư v́ [Gm] đâu có yêu thương [A7]
Người đi qua [C] rồi [A7] người hết thương [Bb] tôi
Bỏ tôi đứng [C] lại lầm lạc [A7] phương hướng trong [Dm] đời