Đời Không Như Là Mơ   Trầm Tử Thiêng

Đêm kia em nằm mơ mơ thấy anh ĺa xa cuộc đời
Anh đi anh bỏ em không gửi lại một lời trăn trối
Em khóc như trời mưa em khóc như trời mưa
Ôi... tiếc thương kỷ niệm kể mấy cho vừa


DK:
Hôm sau em sang nhà anh t́m anh
Hôm sau cây xoan ngoài hiên c̣n xanh
Anh c̣n ở đó như t́nh em c̣n muôn thuở
Dẫu vừa nghe chuyện nằm mơ
Anh vẫn cho đời không như là mơ


Đêm sau em nằm mơ mơ thấy anh vừa quên t́nh này
Anh đi anh phụ em đang giữa cuộc đời đầy ngang trái
Cho đến muôn ngàn sau em biết tin vào đâu
Khi... trái tim bùi ngùi từ mối duyên đầu  ... (DK)


Đêm qua em nằm mơ
Mơ thấy cây mọc xanh đường làng
Cây thi nhau nở hoa hoa đón chào một trời tươi sáng
Anh bước trên đường hoa em bước trên đường hoa
Anh... cưới em vào một ngày nắng chan ḥa


Hôm nay em sang nhà anh t́m anh
Hôm nay cây xoan ngoài hiên c̣n xanh
Anh rời nơi đó viết vội mấy lời ngoài ngơ
Nhắc về câu chuyện nằm mơ
Anh vẫn cho đời không như là mơ


Đời không như là mơ
Nên đời thường giết chết mộng mơ...