D Tnh Yu Đ Mất    Đỗ Cung La

D tnh yu đ mất
Em xin được một lần nụ hn chất ngất
Như xưa mnh mặn nồng cng với kỷ niệm
Của ngy xa cch đưa tiễn nhau đi


D tnh yu đ mất
Em m trọn thương đau nhn bước anh đi
Đnh sẽ xa anh mi mi xa anh
Anh bn người xa lạ anh qun lời hẹn thề
Cho em xt xa


D tnh yu đ mất khng quay trở lại
Th em xin chc cho anh được trọn đời
Hạnh phc với người yu anh mi mi yu anh
Như em đ yu anh


Rồi đời em băng gi
Trọn kiếp phong ba khắp phương trời xa
Anh bn người xa lạ anh qun lời hẹn thề
Cho em xt xa


Nhưng em vẫn yu anh như em đ yu anh