D Tnh Yu Đ Mất     Đỗ Cung La

D tnh yu đ mất
Em xin được một lần nụ hn chất ngất
như xưa mnh mặn nồng
Cng với kỷ niệm của ngy xa cch
Đưa tiễn nhau đi

D tnh yu đ mất
Em m trọn thương đau
Nhn bước anh đi đnh sẽ xa anh
Mi mi xa anh
Anh bn người xa lạ
Anh qun lời hẹn thề cho em xt xa

D tnh yu đ mất
Khng quay trở lại
Th em xin chc cho anh được trọn đời
Hạnh phc với người
Yu anh mi mi yu anh
Như em đ yu anh

Rồi đời em băng gi trọn kiếp phong ba
Khắp phương trời xa
Anh bn người xa lạ
Anh qun lời hẹn thề cho em xt xa

Nhưng em vẫn yu anh như em đ yu anh