Đưa Em T́m Động Hoa Vàng  
Phạm Duy, Thơ: Phạm Thiên Thư

(C)  Boston 62
Rằng [C] xưa có gă từ quan [E]
Lên non t́m động [A] hoa vàng [G7] nhớ nhau [C]
Thôi th́ thôi [C] đừng ngại mưa [Bb] mau
[A] Đưa nhau ra [F] tới bên cầu nước [G7] xuôi
Sông này [C] đây chảy một ḍng thôi [F]
Mây đầu sông [E] thẫm tóc người cuối [C] sông.

Nhớ [E] xưa em chưa theo chồng [E2]
Mùa Xuân may áo [E] áo hồng đào [G7] rơi
Mùa [F] Thu em mặc áo da trời [A]
Sang Đông lại [G7] khoác lên người áo [C] hoa

Rằng [C] xưa có gă từ quan [E]
Lên non t́m động [A] hoa vàng [G7] nhớ nhau [C]
Thôi th́ em [C] chẳng c̣n yêu tôi [Bb]
Leo lên cành [F] bưởi khóc người [A] rưng rưng [G7]
Thôi th́ [C] thôi mộ người tà dương [F]
Thôi th́ thôi nhé [E] đoạn trường thế [C] thôi.

Nhớ xưa [E] em rũ tóc thề [F]
Nh́n trăng sao nỡ [E] để lời thề [G7] bay
Đợi [F] nhau tàn cuộc hoa này [A]
Buồn như cánh [G7] bướm đồi Tây hững [C] hờ.

Rằng [C] xưa có gă từ quan [D]
Lên non t́m động [A] hoa [G7] vàng ngủ [C] say
Thôi th́ thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng [A] đánh giấc [D] bên đồi dạ [G7] lan
Thôi th́ [C] thôi chỉ là phù vân [F]
Thôi th́ thôi [G7] nhé có ngần ấy [C] thôi.

Chim [F] ơi chết dưới cội [D] hoa
Tiếng kêu rơi [E] rụng giữa giang [C] hà
Mai ta [A] chết dưới cội [F] đào
Khóc ta xin [D] nhỏ lệ [C] vào thiên thu.