Đừng Lừa Dối     - Chu Minh Kư, Nhạc Hoa Lời Việt
(Am) Bebop 135 / Techno 140
Đă biết yêu anh yêu anh thật chân
' t́nh~ '
Cớ v́ sao
' anh lừa dối 1 2 3 4
Ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn
' nao '
Thế mà sao
' anh c̣n vu vơ ' hoài 1 2 3 4

Có chối cũng thế có nói cũng thôi
'
Thôi không yêu nữa
0
Loanh quanh làm chi anh hỡi?
1 2 3 4

Anh về đi
' thôi rồi không c̣n chi '
Trong tim em giờ đây
' mê say vụt bay '
Ân t́nh xưa đă chết
' đă hết rồi tin yêu '

Anh về đi
' không buồn không giận đâu '
Không yêu nhau th́ thôi
' chia tay người ơi '
Khi yêu đừng nên dối trá
' chớ nên vu vơ 1 2 3 4

Đă hết yêu nhau
' thôi không c̣n mong chờ '
Nhớ làm chi
' xin đừng đến 1 2 3 4
Đă biết bao lâu anh luôn lừa dối em
'
Nếu c̣n yêu đâu cần vu vơ nhiều
1 2 3 4

Có chối cũng thế
' có nói cũng thôi '
Thôi không yêu nữa
0
Loanh quanh làm chi anh hỡi?
1 2 3 4

https://www.youtube.com/watch?v=e7WgPA3SUlA -
Show - Đừng Lừa Dối @49:05
https://www.youtube.com/watch?v=uM661EVSHwo - Đừng Lừa Dối Remix - Ngô Thái Ngân
|| Cả Trường Quay BỐC LỬA Khi Nghe Ca Khúc Này