Đừng Nói Xa Nhau      Châu Kỳ
(Em) Rumba 92 / RUMBA 88
Đừng nói xa nhau, cho tâm hồn đau khổ
Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ
Lời thiết tha qua tâm tư tṛn mộng tṛn mơ
Vết t́nh khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ


Ḿnh đă đi chung trên con đường dang dở
Ḿnh đă gieo neo nghe chớp bể mưa nguồn
Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang
Có bạc trắng với phong sương
Vẫn c̣n đậm t́nh thương


Đời hay nói rằng: "Yêu là chết ở trong ḷng một ít"
V́ mấy khi yêu mà chắc được, được người yêu
Cho cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ em chẳng biết


Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt
Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu
Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu
Với một tiếng tin yêu nhau mối t́nh đẹp ngàn sau