Đừng Xa Em Đm Nay  Đức Huy
(Dm)(Cm) Rumba  92
Đừng xa em đm nay khi bng trăng qua hng cy
Đừng Xa em đm nay đm rất di
Vng tay em c đơn đm khuya vắng nghe buồn hơn
Con tim em kht khao yu thương


Đừng xa em đm nay hy ni anh sẽ ỡ đy
Đừng đễ em một mnh nơi chốn ny
Hy m em trong tay cho em biết anh cần em
V hy ni anh vẫn yu em


Giọt nước mắt no đổ trong bng tối
Khi nằm lắng nghe tiếng đm
Lắng nghe tiếng đm nghe nhịp đập con tim
Ru em giấc ngũ yn


Đời em vắng lặng v anh đ đến
Như ngọn nến trong bng đm
Nến trong bng đm soi vo tim em
Những xao xuyến đ ngũ qun


Đừng xa em đm nay khu phố quen đ ngủ say
Đừng xa em đm nay đm rất di
Hy yu em đm nay cho qun hết đi ngy mai
Đừng xa em đừng xa em đm nay