Đừng Xa Nhau        Phạm Duy

Đừng xa nhau! Đừng qun nhau!
Đừng rẽ khc tnh ngho
Đừng chia nhau nỗi vui niềm đau
Đừng bung mau! Đừng dứt o!
Đừng thot giấc mộng đầu
D cho đm c khng bền lu


Đời phai mau người ghen nhau
Lng vẫn cứ ngọt ngo
Miệng ru nhau những n tnh su
Đừng xn xao đừng khc dấu
Đừng on trch phận bo
V sng xa vẫn trung thnh theo


D mai sau dắt nhau m qua cầu
Mồ chn su nh trăng vng mi lầu
Đừng xa nhau nh!
Đừng qun nhau nh !
Đừng chia nhau ni cao vực su


Đừng xa nhau! Đừng qun nhau!
Đừng dứt tiếng ngậm sầu
Đừng im hơi đắng cay rời nhau
Đừng đi mau để mi mi
L chiếc bng đậm mầu
Cn theo nhau tới mun đời sau