Đừng Yu Ti        Vũ Thnh An

Đừng yu ti xin đừng đừng yu ti
Đừng tin ti xin đừng đừng tin ti
Đời ti đ em xem c g đu
Đời ti đ chua cay vẫn đ ln vai


Nếu em hy cn yu xin em hy nhn su
Trong hồn ti đ đổ
Lệ thương thn nui kht khao
Nếu em hy cn yu
Xin em hy cng ti đi tm qun giấc ngủ
Niềm hoang vu thn xc th


Đừng yu ti xin đừng đừng yu ti
Đừng tin ti xin đừng đừng tin ti
Vi năm nữa u m lấp đời ti
Vi năm nữa xui tay c cn ai yu ti


Nếu em vẫn cn yu xin em cố m qun
Trn đời mưa vẫn đổ người ta vui cy l vui
Nếu em cố tm yu mai sau sẽ hờn căm
Con người ti cũng chẳng được như em
Mong muốn tm