Đường Xa Ướt Mưa               Sng Tc: Đức Huy
(C) Slow Rock 72
Đm nay thời gian đứng yn lắng đọng
Cho đi tnh nhn đắm trong giấc mộng
Mưa rơi lm thm kh cu gi từ
V đường xa ướt mưa


Da em lụa l, tc em xo mềm
Lung linh trời sao sng trong mắt em
Mi em lm thm kh cu gi từ
V đường xa ướt mưa


Ngại đường xa ướt mưa
Em muốn anh đưa em về
Sao em khng ở lại đy đm nay
V đường xa ướt mưa
Đừng bắt anh đưa em về
Anh xin em đừng về v đường qu xa xi


Xin mưa triền min mi khng lắng đọng
Cho đi tnh nhn đuối trong giấc mộng
Trong cơn ngủ qun trốn cu gi từ
V đường xa ướt mưa