Duyn Kiếp     Lam Phương
(Am) (Am) 6-8 Slow Rock-1  65
  
Em ơi nếu mộng khng thnh th sao   1  2
Non cao đất rộng biết đu m tm
   1  2
Đường đời mịt m vạn nẻo về đu
   1  2
Mong chờ duyn kiếp đưa lối bc cầu
   1  2  3  4

Em ơi nhắc lại pht xưa gặp nhau   1  2
Trn đ vắng người lc tan chợ chiều
   1  2  
Ngại ngng mỗi lần anh đến tm em
   1  2  
M em ửng hồng v qu thẹn thng
   1  2  3  4

Em ơi nhớ chăng thuở ấy   1  2
Mỗi khi bng chiều xuống dần
   0
Em về trn qung đường xa
   1  2
Gặp nhau d khng dm cười
   1  2
Nhn nhau nhn nhau m lng vẫn vui
   0

Em ơi phải chăng đến khi chiều ấy   1  2
Đi tim ước mộng bấy lu thnh lời
   1  2
D rằng ging đời ngăn cch tnh ta
   1  2
Pht giy ban đầu mi khng phai nha
  1  2  3  4