Duyên Phận      Thái Thịnh
(Fm) (F#m) Rumba Asia 82 / Belero Xưa 83
Phận là con gái ' chưa một lần yêu ai 1
Nh́n
về tương lai 0 mà thấy như sông rộng đường dài1 2 3 4
Cảnh nhà neo đơn
1
Bầy em chưa lớn
0 trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn1 2 3 4
Thầy mẹ thương em nhờ t́m người se duyên
1
Ḷng cầu mong em
0 đậu bến cho yên 1 bóng thuyền1 2 3 4
Lứa đôi t́nh duyên c̣n chưa lưu luyến
1
Sợ người ta đến
0  em khóc sau bao lời khuyên1 2 3 4

Chưa yêu lần nào
0 biết ra làm sao  0
Biết trong t́nh yêu
0 như thế nào 1 2
Sông sâu là bao
0 nào đo được đâu  0
Ḷng người ta
' ai biết có dài lâu 1 2
Qua bao thời gian
0 sống trong b́nh an  0
Lỡ yêu người ta gieo trái ngang
1 2
Nông sâu tùy sông làm sao mà trông
 0
Chưa đỗ bến biết nơi nào đục trong
1 2 3 4

Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên
1
Một ngày nên duyên
0 1 bước em nên người vợ hiền1 2 3 4
Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác
0
Đứng trông theo
0 mắt đượm buồn 1 2 3 4
Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng
1
Dặn ḍ con yêu
0 phải sống theo gia đạo bên chồng1 2 3 4
Bước qua ḍng sông hỏi từng con sóng
1
Đời người con gái
0 không muốn yêu ai được không