Duyn Qu      Hong Thi Thơ
(Em) Rumba 100
Em gi vườn qu cuộc đời trong trắng
Dầm mưa di nắng m em biết yu trăng đẹp ngy rằm.
Anh biết mặt em một chiều bn thềm
Giọng h m đềm v đi mắt em lng lnh sau rm


Ai ht ngoi ao chung ngồi giặt o
Giọng h m qu m anh ngỡ ai rt mật vo lng
Anh cuốc vườn sau mặt trời trn đầu
Ruộng vườn ln mu v em ước mong đy đ chung lng


Gi xao ao bo em thương anh khng kể l giu ngho
Miễn rằng tnh đặng sơn keo ni cao em cũng tro
Sng su em cũng lội vạn đo em cũng qua


Gi lay cnh đa anh thương anh thương em thật th
Mưa lay hoa c da em qu mặn m
V thương bao giọt mồ hi đẹp m mặn mi


Dăm miếng trầu cay một buồng cau trắng
Một buồng cau trắng m duyn đi ta nn vợ thnh chồng
Một tp lều tranh một vừng trăng trn
Một vừng trăng trn m tha thiết yu cho hết tơ lng


Cho đến ngy mai d mưa hay nắng
Lng ta vẫn thắng m đi chng ta xy dựng đời ny
Ta c bn tay một tnh yu ny
Một đời xum vầy th đu kh chi lấp biển v trời